Open Pole

Open Pole jest to otwarta sala dla osób uczących się pole dance.
 

Każda osoba  może skorzystać z sali na dodatkowe treningi w dni i godziny wyznaczone w grafiku zajęć po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z  obowiązującym cennikiem.

Sala jest dostępna dla osób które chcą trenować figury oraz tworzyć własne choreografie.

Obowiązują wcześniejsze zapisy na zajęcia